Arbejdstid

Læs om den arbejdstid, der gælder i Albertslund Kommune

Samarbejdspapir

For skoleårene 2016/2017 og 2017/2018 har Albertslund Lærerkreds og Albertslund udarbejdet et samarbejdspapir, som gælder på alle skoler og bl.a. beskriver arbejdstidens planlægning.

Samarbejdspapiret er blevet opdateret for skoleåret 2017/2018, den reviderede udgave kan læses her

Dialog om opgaveoversigten: 
Opgaveoversigten er et arbejdsredskab for ledere og lærere. Det er hensigten, at alle lærere skal have de bedst mulige betingelse til forberedelse og efterbehandling af undervisningen samt til øvrige opgaver.
Derfor er det vigtigt, at der er en dialog om opgaveoversigten. 
Få inspiration til din samtale med din leder om opgaveoversigten her

Lov 409
Læs om Lov 409, som står i stedet for en aftale - her

Diverse
Det udvidede undervisningsbegreb - undervisning foregår, når læreren skaber og fremmer processer, der øger elevernes kompetencer. Læs mere om begrebet linket.

Aldersreduktion - kredsen har lavet en beregning på hvilken betydning det har for antallet af undervisningstimer at have aldersreduktion. Læs beregningen i linket.