Arbejdstid

Læs om den arbejdstid, der gælder i Albertslund Kommune

Samarbejdspapir

Samarbejdspapiret, som beskriver lærernes arbejdstid i skoleåret 2018/2019, kan læses her

Albertslund Lærerkreds og Albertslund har siden skoleåret 2016/2017 haft et samarbejdspapir vedr. lærernes arbejdstid på skolerne.

Dialog om opgaveoversigten: 
Opgaveoversigten er et arbejdsredskab for ledere og lærere. Det er hensigten, at alle lærere skal have de bedst mulige betingelse til forberedelse og efterbehandling af undervisningen samt til øvrige opgaver.
Derfor er det vigtigt, at der er en dialog om opgaveoversigten. 
Få inspiration til din samtale med din leder om opgaveoversigten her

Lov 409
Læs om Lov 409, som står i stedet for en aftale - her

Diverse
Det udvidede undervisningsbegreb - undervisning foregår, når læreren skaber og fremmer processer, der øger elevernes kompetencer. Læs mere om begrebet linket.

Aldersreduktion - kredsen har lavet en beregning på hvilken betydning det har for antallet af undervisningstimer at have aldersreduktion. Læs beregningen i linket.