Løn og vilkår Dit job

Barsel

Under en graviditet eller op til en adoption er der mange praktiske ting, der skal ordnes – som kommende forældre skal I blandt andet begynde at overveje, hvordan I vil holde barsel.

Barsel

Som kommende forældre skal I blandt andet overveje, hvordan I vil holde orlov. Kontakt din kreds og få hjælp til at planlægge orloven. Du kan også læse om mulighederne i denne pjece.

Giv lederen besked

Som kommende mor skal du give din skoleleder besked om, hvornår din barselsorlov begynder senest 3 måneder før forventet fødsel.

Lederen skal have besked om hvordan I holder den samlede orlov senest 8 uger efter fødslen.

Orlov før fødsel

Som kommende mor har du ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel. Du har også ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge og jordemoder, når det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Orlov efter fødsel - kontakt din kreds for yderligere information

Efter fødslen har I som forældre ret til orlov med fulde dagpenge i 48 uger, heraf kan op til 34 uger være med sædvanlig løn.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller/og konkret rådgivning om sammensætningen af din orlov, kan du kontakte kredsen på 025@dlf.org eller ringe på 43643707.

Mulighed for ændrede kontingentvilkår

Når du skal på barsel uden sædvanlig løn, er der mulighed for enten nedsat kontingent eller kontingentfritagelse. Kontakt din lokale kreds eller læs mere ved at følge linket om ændrede kontingentvilkår til højre.

Vær obs på din løn under barsel

Læs denne information om løn og løntillæg.