Løn og vilkår Løn

Lokal løn

Kredsen forhandler årligt om fordelingen af midlerne til lokal løn med hver enkelt skoleleder på baggrund af Kreds 25's lønpolitik. Nedenstående er resultatet af den seneste forhandling for skoleåret 2017/2018.

Funktionsløn

BR

EG

HL

HV

Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

(Kommuneaftale)

7.000

7.000

8.000

8.000

8.000

AMR, kompensation spec. uv. tillæg

1.700

 

 

 

 

Dyslektiske børn, test

 

6.000

 

 

 

Dysleksicenter, indsatsområde

 

5.000

 

 

 

EBT kontaktlærer funktion

3.200

 

 

 

 

Ekstern videndeling Atlass

5.000

 

 

 

 

Ekstern videndeling samt VISO

6.500

 

 

 

 

Elevråd – kontakt

 

2.500

2.500

2.500

 

Fleksible skemaer, arbejdet med

 

 

 

1.000

(til alle)

 

Idrætskoordinator, kommunalt

 

 

 

2.500

2.500

Intern videnformidl. til pæd. medhj.

1.000

 

 

 

 

Kantineprojekt

 

 

 

2.500/ 5.000

 

Koordinatorfunktioner

 

 • Bibliotek/pædagogisk læringscenter

 

3.000

 

 

1.000

 • Miljø

2.500

2.500

3.000

4.000

3.500

 • Specialundervisning

 

5.000

 

5.000

4.000

 • Team

 

3.500

 

2.000/ 4.000

4.000

Maker Space superbrugere

 

 

 

 

3.000

Mee-book superbrugere

 

3.000

3.500

3.000

3.000

Mødeleder

2.500

 

2.500

 

2.500

Skemalægning, dagsplanlægger, fleksible skemaer

 

 

2.500/ 5.000

2.500/5.000

5.000

Skolebestyrelsen repræsentant

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

SSP – lærer, (Kommuneaftale)

 

3.000

6.000

6.000

6.000

Styregruppemedlemmer

 

 

 

 

3.000

Tillidsmand (TR),(Kommuneaftale)

8.000

8.000

10.000

8.000

10.000

TR, decentral forhandlingskompetence

(Kommuneaftale)

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

TR, kompensation spec. uv. tillæg

2.300

 

 

 

 

Udviklingsgruppe

 

 

 

 

3.000

Vejlederfunktioner

 

 • AKT

 

 

 

5.000

 

 • Bibliotek/pædagogisk læringscenter

5.000

5.000

4.000/5.000

5.000

4.000

 • Dansk

 

 

3.500

 

 

 • IT – pædagogisk/teknisk

5.000

5.000

Se bibliotek

5.000

4.000

 • Læsevejleder

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 • Matematik inkl. netværk

 

2.500

3.500

5.000

 

 • Musik inkl. netværk

 

2.500

2.500

2.500

2.500

 • Naturfag inkl. netværk

 

2.500

2.500

5.000

 

 • Skole/hjem

 

 

5.000

 

 

 • Sprogvejleder

 

5.000

2.000/6.000

5.000

3.000

 • Talentvejleder

 

 

 

 

3.000

 

Kvalifikationsløn

BR

EG

HL

HV

PD-uddannelser efter liste i læreroverens-komsten for ansatte på grundløn (Kommuneaftale)

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

Andre PD, exam./cand.pæd. mv. samt for ansatte på kombinationsløn

5.000

5.000

 

6.500

6.500

Diverse andre uddannelser

 

 

 

 

1.500

Særligt kvalifikationstillæg

500

(til alle)

1.000 E

(til alle)

 

 

3.200 (Gl. SØ)