Gør læringsplatformen frivillig og inddrag lærerne!

Resolution vedtaget på generalforsamlingen d. 15. marts 2019 og adresseret til Kommunalbestyrelsen.

I Albertslund Kommune er vi lærere meget optaget af at skabe en god folkeskole, som både vægter det faglige og det menneskelige, så alle børn får mulighed for at udvikle deres potentiale uanset livsbetingelser.  

Vi er uddannet til og langt de fleste af os har stor erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning.

Derfor er det også forbundet med stor bekymring, at vi konstaterer, at lærerne ikke føler sig inddraget i implementeringsprocessen knyttet til overgangen fra Forældreintra til AULA og dermed brugen af læringsplatformen Meebook. Meebook er den læringsplatform, som Albertslund kommune valgte, da alle kommuner skulle vælge læringsplatform. Platformen er ikke ordentligt implementeret og er i sit udgangspunkt en alt for snæver ramme for god undervisning. Det er ikke et arbejdsredskab, som lærerne har efterspurgt eller ønsket. Der er stor forskel på, hvordan det er hensigtsmæssigt at gennemføre undervisning og dermed at bruge en læringsplatform. Det afhænger bl.a. af fag, elev- og forældregruppe, og der findes ikke en formel eller en one-size-fits-all løsning. Den enkelte lærer ude på skolen kan bidrage kompetent til, hvordan læringsplatformen kan bruges bedst.

Vi har stor respekt for Albertslund-værdierne: Det professionelle råderum og demokrati og ser stor mening i den tætte og tidlige inddragelse omkring beslutninger. Vi efterlyser, at værdierne efterleves i praksis ved store ændringer, som overgangen til Aula er for skolerne og lærerne.

Desuden er vi lærere optaget af det, som man inden for forskning kalder the digital divide, som dækker over, hvordan man risikerer at forstærke uligheden, når man skruer op for digital kommunikation. Danske undersøgelser af blandt andet sociolog og ph.d. Maria Ørskov Akselvoll bekræfter, at vi svigter de ressourcesvage familier, når vi skruer op for det digitale skole-/hjemsamarbejde og let kommer til at bruge meget tid på at skrive til de få akademiske mødre, som sidder foran computerskærmen i dagligdagen. Derfor arbejder lærerne hele tiden på at finde modeller, som giver den bedste kontakt med hjemmet. Læringsplatformen lægger op til en meget stor informationsstrøm fra skolen i et sprog, der knytter sig til læringsmålsstyring, hvilket vil gøre det mere vanskeligt for mange familier at følge med. Det er derfor altafgørende, at den enkelte lærer bruger sin professionelle dømmekraft til at vurdere, hvordan og hvornår MEEBOOK kan anvendes.

Vi anbefaler derfor, at læringsplatformen gøres frivillig i Albertslund Kommune. Lærerne kan eksperimentere med læringsplatformens funktionaliteter og løbende tage didaktiske drøftelser med hinanden og skolens leder, så vi sammen på skolerne finder en fælles retning for brugen og rammerne.

Med venlig hilsen
Albertslund Lærerkreds generalforsamling, forsamlet d. 15. marts 2019.

Emner

Målgruppe