Vi ønsker uddannede kolleger, som bliver!

Resolution vedtaget på generalforsamlingen d. 15. marts 2019 og adresseret til Kommunalbestyrelsen.

Der er kamp om de dygtige, engagerede og ikke mindst uddannede lærere på landsplan og Albertslund Kommune er i øjeblikket særligt udfordret. Det har en stor betydning for skolernes kvalitet, at man kan rekruttere og fastholde uddannet arbejdskraft, og det er derfor med stor bekymring, at vi kan konstatere en meget stor personaleomsætning samt for få uddannede lærere ude på skolerne. I løbet af de seneste tre år er 132 lærere stoppet på skolerne i Albertslund og set i forhold til, at der er 306 fuldtidsstillinger, må det siges at være stærkt bekymrende. Hver femte lærer ansat på skolerne har ikke en læreruddannelse med sig i bagagen.

Desværre er billedet selvforstærkende, da det slider på de trofaste medarbejdere, når de ofte skal forholde sig til nye kollegaer, som naturligt har brug for at blive hjulpet i gang på deres nye arbejdsplads. Dermed har det indlysende store konsekvenser for børnene, kvaliteten og udviklingen af skolen.

Vi ved, at det, der har den største betydning for lærerne, at de kan lykkes med deres arbejde. Derfor er det vigtigt, at der et tydeligt professionelt råderum med tid og plads til at planlægge, gennemføre og evaluere god undervisning samt tillid til, at vi løser vores kerneopgave professionelt. Vi skal have skoleudvikling til at spire og gro nedefra. Beslutninger, som lærerne ikke har bedt om eller været inddraget grundigt i, opfattes alt for ofte som en forstyrrelse af arbejdet, der spænder ben i en travl hverdag.

Vi ved desuden, at lærere, når de søger ansættelse, kigger efter de områder, der kan give dem et godt arbejdsliv. Først og fremmest en sikret forberedelsestid, der er en forudsætning for at lave god undervisning. Dernæst kigger de efter, om der er indbygget fleksibilitet i deres arbejdsliv, og at den enkeltes fleksibilitet understøttes af en tillidsfuld ledelse. Også lønnen har en betydning. Albertslund behøver ikke at være lønførende, men det bliver bemærket, at vi ligger lavere end de fleste kommuner omkring os.

Vi ved også, at forudsætningen for, at vi kan fastholde lærerne på deres arbejdspladser skabes gennem en god og dygtig ledelse, der udviser ægte tillid til lærerne som de fagprofessionelle. Ligeledes har det stor betydning, at lederne er med til at fremme samarbejde på alle niveauer. Skolen har mange opgaver, der i hverdagen uddelegeres til lærerne. Det er helt afgørende, at dette sker i en åben og retfærdig proces, hvor processen ledes i respekt for lærernes ønsker og fagprofessionalitet.

Generalforsamlingen anbefaler, at der i samarbejde med Kreds 25 bliver gjort en indsats for både at rekruttere og fastholde uddannede lærere i Albertslund Kommune.

Med venlig hilsen
Albertslund Lærerkreds generalforsamling, forsamlet d. 15. marts 2019.

Emner

Målgruppe