Generalforsamling 2020

Kreds 25's generalforsamling 2020 afholdes fredag den 13. marts kl. 16.00 på Egelundskolen.

Traditionen tro vil der efter årets generalforsamling være fælles spisning og socialt samvær. 

Det vil som altid glæde kredsstyrelsen at se så mange af jer som muligt til arrangementet. 

Der vil senere komme et generalforsamlingsnummer af KNyt. Følg også med her på kanalen, når der løbende opdateres.