OK 18

Der skal forhandles overenskomst i 2018. Hvad er vigtigt for dig?

I 2018 skal DLF forhandle en ny overenskomst. På kongressen i oktober 2017 skal foreningens krav officielt vedtages. Derfor er der allerede nu gang i de lokale debatter for at få medlemmernes (dit!) input til, hvad der er vigtig(s)t - er det arbejdstid? ferie? barsel? løn? efteruddannelse? andet?

Albertslund lærerkreds kommer ud på skolerne til medlemsmøder for at debattere OK18 med jer. 
Vi glæder os til at se jer!

Plan for debatmøder:
Herstedlund skole 26. april kl. 15.00
Brøndagerskolen 27. april kl. 15.00
Herstedøster skole 3. maj kl. 15.30
Herstedvester 4. maj kl. 15.15
Egelundskolen 10. maj kl. 15.00

Alle medlemmer er selvfølgelig velkomne til at deltage på alle møder, så skulle du fx. være forhindret, når vi kommer på din skole, er du velkommen på en anden.