Arbejdstidsaftalen—det blev et ja—på landsplan

Afstemningsresultat Til Facebook

Lærerne har stemt om den arbejdstidsaftale, som KL og LC har indgået, og det blev som bekendt et ja. På landsplan stemte 77,76% af lærerne og i Albertslund nåede vi op på 69,9%.

Vi skiller os mere ud på ja/nej procenten, som på landsplan var 67,2% for et ja og 32,8% for et nej. I Kreds 25 stemte 43,1% for et ja og 56,9% for et nej. Først og fremmest er vi i kredsstyrelsen glade for at repræsentere lærere, som har engageret sig i debatterne på skolerne med en god tone, højt til loftet og respekt for uenigheder. Kredsstyrelsen er også ret tilfreds med, at vi repræsenterer jer forholdsvist godt i dette spørgsmål, 50% af os har stemt nej og 50% har stemt ja. Det ændrer ikke ved, at vi accepterer det samlede resultat og er klar til at tage arbejdshandskerne på.

At et flertal af lærerne i Albertslund har stemt nej er et udtryk for flere ting. Som vi hører det, kan de dog kategoriseres under to overskrifter: 1) Solidaritet i form at et ønske om fælles vilkår for folkeskolelærere landet over og 2) En bekymring for en mulig fortsættelse af forringede vilkår, som de seneste syv år har bragt. Og begge dele dækker over en generel mistillid til, at viljen og økonomien er der – både i Albertslund kommune, men også på landsplan – til at kunne og ville lave den gode folkeskole. Den folkeskole, som lærerne har uddannet sig til, som skaber livsduelige mennesker, og som vi ved er en mulighed.

Pæne ord og gode intentioner er ikke nok! Et statement, som vi i kredsstyrelsen og mon ikke i hele medlemsskaren er 100% enige i.

Vi vil i hvert fald fortsat arbejde helhjertet og intensivt for, at lærerne i Albertslund som den vigtigste faktor for elevernes undervisning, får bedre mulighed for at lykkes med opgaven også i lyset af A20.

 

Emner

Målgruppe