Generalforsamling 2019

Kreds 25's generalforsamling 2019 afholdes d. 15. marts på Herstedlund skole.

Generalforsamlingsnummeret af KNyt indeholder bl.a. endelig dagsorden, skriftlig beretning samt bilag til øvrige punkter. Det kan læses her og blev også sendt til medlemmerne d. 5/3. 

Her er den foreløbige dagsorden 

Traditionen tro vil der efter årets generalforsamling være fællesspisning og socialt samvær.

Det vil som altid glæde kredsstyrelsen at se så mange af jer som muligt til arrangementet.

Kredsen sørger for noget godt at spise og lidt at drikke til maden.

Noter til årsregnskab 2018

 

På generalforsamlingen skal vi drøfte Danmarks Lærerforenings Folkeskoleideal og have inputs fra medlemmerne i Albertslund. 
Her er link til dine forslag.