Generalforsamling 2021

Fane
Kreds25's ordinære generalforsamling blev igen i år afholdt virtuelt. Vi takker for deltagelsen. Nedenfor kan du se de endelige dokumenter. Hilsen Kredsstyrelsen

GF-KNyt  (Indeholder blandt andet den endelige dagsorden)

Referat

Noter til årsregnskab 2020.