Generalforsamlingsvedtagelser

Dette er et enkelt overblik over generalforsamlingsvedtagelser, som stadig er gældende.

År

Vedtagelser

 

2012

2006

Udbetaling af supplerende pension stopper den 1.4.2012

Supplerende pension til OK-ansatte KS-medlemmer

 

Det honorar, man får som kredsstyrelsesmedlem, er pensionsgivende for overenskomstansatte.

 

Det skal for god ordens skyld nævnes, at det ligger i vedtagelsen, at pensionen indbetales til Lærernes Pension med den til enhver tid gældende pensionsprocent.

 

2011

Retningslinjer for frikøb af arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og tillidsrepræsentantsuppleanter (TRS)

AMR og TRS bliver frikøbt til deltagelse i aktiviteter på initiativ af kredsen, det være sig møder, kurser, arbejdsdage eller lignende. Frikøbet dækker eventuelt bagvedliggende skema.

For aktiviteter der ligger uden for Albertslund Kommune afregnes også for transporttid.

Hvis den forbrugte tid til ovennævnte overskrider frikøbet, bliver AMR og TRS afregnet med 200 kr. i timen

 

2010

Aldersreduktion

Tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer, der er berettiget til aldersreduktion på skolen, får også aldersreduktion i forhold til det faglige arbejde.

 

2006

Interval for afholdelse af kredsweekender

 

Der afholdes kredsweekender hvert andet år.

 

Der afholdes et socialt arrangement i forbindelse med generalforsamlingen hvert år.

 

2002

Garantiordning

Ved udtræden af kredsstyrelsen ved valgperiodens udløb beholdes frikøb resten af skoleåret.

Fratræder et eller flere kredsstyrelsesmedlemmer i utide, sikrer Albertslund Lærerkreds den/de fratrådte fuld lærerløn i resten af frikøbsperioden (skoleåret). Albertslund Lærerkreds er berettiget til at optage forhandling med Albertslund Kommune med henblik på så hurtigt som muligt at annullere hele eller dele af frikøbet og dermed at nedbringe kredsens udgifter.

 

18. april 2012/VS