Arbejdstid

Læs om den arbejdstid, der gælder i Albertslund Kommune

Arbejdstidsaftale

Albertslund Lærerkreds og Albertslund kommune har lavet en arbejdstidsaftale, som gælder for skoleårene 2019/2020 og 2020/2021. Du kan læse aftalen her. Aftalen indeholder mange af de gode elementer, der også var i samarbejdspapiret, og nyt er kommet til. Herunder er noget af indholdet i aftalen:

Fælles løft af folkeskolen
Kommunalbestyrelsen har besluttet at tilføre folkeskolerne i Albertslund et varigt løft på 3 mio kr. årligt med overskriften ”Fælles løft af folkeskolen”. På baggrund af forvaltningens drøftelser med kreds 25 er det besluttet at pengene bruges til nedenstående:

  • Et årligt pensionsgivende løntillæg til lærere og børnehaveklasseledere, som har arbejdet i kommunen i mere en 4 år (lærere med særlige kvalifikationer i 8 år) på 4800 kr.
  • Efteruddannelse målrettet den enkelte lærer eller teamet, som aftales lokalt på skolerne.
  • Professionel kapital – et projekt til styrkelse af arbejdsmiljøet på skolerne.
  • Introprogram for nye lærere inkl. kompetenceudvikling og mentorordning.

 Arbejdstid og undervisningstimetal

Lærerne og børnehaveklasselederne i Albertslund kommune arbejder fortsat med en nettoårsnorm på 1680 timer fordelt på

  • 200 skoledage
  • Max 11 elevfri arbejdsdage
  • Tilstræbt maksimalt undervisningstimetal på 780 timer årligt (nyuddannede og ansatte i gruppeordninger 740/700)

Fleksibilitet og tilstedeværelse med mening
”Rådighedstid er ikke tilstedeværelsestid” er den vigtigste præcisering i dette afsnit, hvor det fortsat er ambitionen at give lærerne mulighed for at anvende arbejdstiden fleksibelt og professionelt.  Det er fortsat sådan, at fleksibiliteten ikke må være på bekostning af prioritering af tid til fælles forberedelse og teamsamarbejde.

Opgaveoversigten
Opgaveoversigten er et løntilsagn og skal udarbejdes og udleveres forud for normperioden (skoleåret). Ligeledes er opgaveoversigten udtryk for et årsværk og et vigtigt arbejdsredskab i tilrettelæggelsen af mængden af opgaver, hvorfor dialogen omkring opgaveoversigten skal prioriteres.            

Få inspiration til din samtale med din leder om opgaveoversigten her

 

Diverse
Det udvidede undervisningsbegreb - undervisning foregår, når læreren skaber og fremmer processer, der øger elevernes kompetencer. Læs mere om begrebet i linket.

Aldersreduktion - kredsen har lavet en beregning på hvilken betydning det har for antallet af undervisningstimer at have aldersreduktion. Læs beregningen i linket.

Tidligere aftaler om arbejdstid.

Albertslund Lærerkreds og Albertslund kommune har siden skoleåret 2016/2017 haft et samarbejdspapir vedr. lærernes arbejdstid på skolerne, som i skoleåret 2018/2019 blev genforhandlet. Den udgave kan læses her