Løn og vilkår

Løn

Loen Billeder

Din løn består af løndele, der enten er aftalt centralt i forbindelse med overenskomsten eller lokalt med kommunen/på din arbejdsplads.

Løn aftalt centralt – se Lønkort

Løn aftalt med kommunen – se Lønkort (og Lokal løn)

Løn aftalt på din arbejdsplads – se Lokal løn

Selve lønaftalen underskrevet 

Det er vigtigt, at du holder styr på, at du får den rigtige løn. Brug ovenstående værktøjer.

Spørg din tillidsrepræsentant eller kontakt kredskontoret.