Vision

Fagforening med kant – vision for Albertslund Lærerkreds

Albertslund Lærerkreds er kendt, synlig og offensiv på alle områder, der har betydning for medlemmerne.

 

Samarbejde gi’r resultater

Vi samarbejder med forvaltning, politikere, forældre med flere for at sikre en god skole og gode arbejdsforhold for de ansatte. Vi er aktive, synlige og markerer og i medierne.

 

Medlemmerne er kredsen

Der er tæt dialog og åbenhed mellem de faglige klubber og kredsstyrelsen. Engagerede medlemmer styrker det faglige arbejde. Vi lægger vægt på fællesskabet og det sociale samvær. Sammenholdet styrker kredsens gennemslagskraft.