Arbejdstidsaftale

Den nye kommunalbestyrelse i Albertslund Kommune har tirsdag d. 8.2.2022 godkendt den aftale, som vi – Kreds 25 – har forhandlet med forvaltningen. Aftalen, som har den mundrette titel: ”Fælles forståelse af arbejdstidsaftalen A20 for lærere og børnehaveklasseledere i Albertslund Kommune”, gælder i en 2-årig periode fra august 2022.  

Aftalen indeholder suppleringer og en enkelt fravigelse til den centrale arbejdstidsaftale A20, altså gælder alle elementer i A20 stadig, bortset fra den om opgørelse af arbejdstid hver tredje måned. 

Aftalen har flere gode elementer, mange kendte fra vores tidligere aftale og nogle nye. Vi vil her fremhæve nogle: 

Forberedelse af undervisningen  

I aftalen står der bl.a. ”Parterne er enige om, at god og kvalificeret undervisning skal forberede og efterbehandles”. Der er ca. 2/3 side om forberedelse – individuel og fælles – og om samarbejde. Individuel og fælles forberedelse er beskrevet som den komplekse opgave, det er at møde eleverne med kvalificeret undervisning og der er aftalt, at der skal afsættes minimum ½ time pr. 1 times undervisning til forberedelse af undervisningen. 

Det er vigtigt i den sammenhæng også at huske, at der i den centrale aftale A20 står, at ”forberedelse ikke planlægges i elevpauser”. 

Fælles kollegialt samarbejde er også en vigtig del af lærerarbejdet, og består bl.a. af teammøder, årgangskonferencer, fagteammøder etc. Omfanget af det fælles kollegiale samarbejde er forskelligt fra skole til skole. Derfor er det aftalt, at det skal fremgå af skoleplanen, hvilken mødevirksomhed den enkelte skole planlægger med.  

Maksimalt undervisningstimetal 

Aftalen indeholder – som tidligere aftaler også har gjort – en bestræbelse på at den maksimale undervisningstid udgør 780 timer for fuldtidsbeskæftigede og 740 timer for nyuddannede de første to år.  

Fleksibilitet og tilstedeværelse 

Aftalen indeholder stadig rådighedstid, som ikke er tilstedeværelsestid og giver dermed fortsat mulighed for fleksibelt at tilrettelægge sin arbejdsdag.  

 

Det er vigtigt for os at fastholde, at aftalen er lavet ud fra en fælles forståelse af, at ”god skoleudvikling sker i tillidsbaseret og forpligtende dialog på alle niveauer”. Dialog og samarbejde er to vigtige parametre i at få en skolehverdag til at fungere. Det er således intentionen, at aftalen skal bruges som et øget bidrag til det gode samarbejde og som rettesnor til at ledelser og lærere i fællesskab kan fokusere på det vigtige, nemlig at ”skabe et fælles og stærkt skolevæsen, hvor målsætningen er at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital, så alle børn oplever progression i læring, trivsel og udvikling.” 

 

Aftalen vil blive fremlagt og drøftet på generalforsamlingen.

Du kan læse aftalen i sin fulde længde her.

 

Emner

Målgruppe