Løn og vilkår Dit job

Gruppelivsforsikring - herunder kritisk sygdom

I forbindelse med din ansættelse har du en gruppelivsforsikring, der dækker dødsfald før 67 år samt visse kritiske sygdomme.

Du er dækket af forsikringen straks ved ansættelse efter Overenskomst for lærere m.fl. (månedslønnede), og du har mindst 8 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse.

www.gruppeliv.dk kan du læse mere om forsikringen. 

Den forsikringsoversigt, der gælder for lærere, kan du læse her.