Løn og vilkår Dit job

Opsigelsesvarsler

OK-ansatte:

Prøveansatte:

Kan opsiges med 14 dages varsel, med mindre andet er aftalt.
Kan selv sige op fra dag til dag, med mindre andet er aftalt.

Varigt ansatte:

Kan selv sige op med 1 måneds varsel.
Kan siges op med 1 måneds varsel i de første 6 måneder.
Kan derefter siges op med 3 måneders varsel, stigende med
1 måned for hvert 3. ansættelsesår til i alt 6 måneders varsel (efter 9 år).

Fratrædelsesgodtgørelse

Efter 12 års ansættelse i kommunen udgør godtgørelsen 1 måneds løn.
Efter 15 års ansættelse i kommunen udgør godtgørelsen 2 måneders løn.
Efter 18 års ansættelse i kommunen udgør godtgørelsen 3 måneders løn.

 

Alle afskedigelser af varigt ansatte sker til en måneds udgang og skal være sagligt begrundede.