Høringssvar ressourcemodel

En ny ressourcemodel for fordeling af midler til skolerne er sendt i høring.

Høringsperioden udløber d. 5. juni, her kan du læse Kreds 25's høringssvar. 

Emner

Målgruppe